Kotihoito

Seviset Oy on tuottanut kotipalvelua vuodesta 2007 ja kotisairaanhoitoa vuodesta 2010 alkaen.

Kotihoidon tavoitteena on tukea ja auttaa asiakkaita heidän jokapäiväisissä tarpeissaan, niin että he kykenisivät mahdollisimman pitkään selviytymään omassa kodissaan.

Kotipalvelu käsittää erikseen hoiva- ja huolenpitopalvelun ja siivous-, asiointi ym. tukipalvelun. Kotipalveluasiakkaan kanssa tehdään erillinen sopimus ostetuista palveluista. Kotipalveluasiakkaaksi hakeudutaan joko kaupungin sosiaalityöntekijän kautta tai Tervaskoivun vastaavaan ohjaajaan tai toimitusjohtajaan Hannele Karvoseen yhteyttä ottamalla. Kotipalvelun vastaavana toimii Tervaskoivun vastaava ohjaaja Tiina Somero.

Kotisairaanhoito

Kotisairaanhoidon osalta käymme sovitusti asiakkaan kotona tehtävänä mm. haavan hoito, verinäytteiden otto, lääkehoidossa tukeminen, muu sairauden hoitoon liittyvä sairaanhoitajan käynti. Kotisairaanhoidon osallta yhteyttä voi ottaa kotisairaanhoidon vastaavana toimivaan toimitusjohtajaan. 

Kotihoito

Asiakasmaksut

Asiakas maksaa saamansa palvelun joko kokonaan itse tai kaupungin myöntämällä palvelusetelillä, jossa asiakkaan osuudeksi jää kaupungin määrittelemä omavastuuosuus sekä setelin arvon mahdollisesti ylittävä osuus

Hoivatyö

 • arkisin 29,25 €/h
 • lauantaisin 32,25 €/h
 • sunnuntaisin 40,00 €/h
 • yöhoitolisä 9,00 €/h

Kotisairaanhoito

 • sairaanhoitokäynti 29,25 €/h – arkisin, yllä vuorolisäkorvaukset
 • näytteet, ompelenpoistot, haavanhoito/arviointi, verenpaineen mittaus, sokeriarvojen mittaus / seuranta, muu voinnin arviointi

Tukipalvelut

Siivouspalvelut

 • Siivous asiakkaan omilla siivousaineilla ja -välineillä 23,70€/h
 • Siivous palveluntuottajan välineillä 25,25€/h

Asiointi keskustassa

 • Kauppa, pankki, apteekki ym. asiointi 11,85 €/½ tuntia
 • Lyhyin laskutusaika ½ tuntia, toistuvissa käynneissä sopimuksen mukaisesti.
 • Varattu aika – peruutettu 2 päivää ennen sovittua aikaa ei maksua
 • Varattu aika – peruutettu 1 päivä ennen sovittua aikaa 10 euroa
 • Varattu aika – ei peruutettu 30 euroa

Asiakkaan on mahdollista saada kaupungilta kotipalveluseteli, mikäli toimintakyky sitä edellyttää, tällöin asiakas maksaa vain tulosidonnaisen omavastuuosuuden

Seviset Oy
Hannele Karvonen
050 368 6947
hannele.karvonen@seviset.net

©Seviset Oy  |  web design Davas