Neurologinen fysioterapia

Neurologisella fysioterapialla pyritään tukemaan ja parantamaan asiakkaan toiminta- ja työkykyä ja arjessa selviytymistä sekä kohentamaan elämänlaatua neurologisen sairauden yhteydessä ja/tai vammautumisen jälkeen.

Neurologisen fysioterapian sisältö

Neurologinen fysioterapia on pitkäjänteistä toimintaa ja harjoittelua, ohjausta sekä kannustusta.  Kuntoutussuunnitelma ja tavoitteet laaditaan aina yksilöllisesti alkukartoituksen ja kuntoutujan sekä mahdollisesti hänen lähipiirin ja /tai hoivahenkilökunnan kanssa.  Fysioterapia voi sisältää mm. liikehoitoja, lihasvoima-, tasapaino- ja koordinaatioharjoitteita, kävelyharjoitteita, liikemallien harjoittelua ja siirtymisten opettelua asennosta toiseen.

Neurologiseen fysioterapiaan hakeutuvalla voi olla

  • Parkinsonin tauti
  • Ms-tauti tai lihassairaus
  • Kehitysvamma, cp
  • Aivovamma tai selkäydinvamma

HUOM! Toteutamme tällä hetkellä neurologista kuntoutusta vain itse maksaville asiakkaille. Emme tee lasten neurologista kuntoutusta emmekä toteuta Kelan tai ppshp:n vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta.

Kotihoito keskusta      044 082 2139

Kotihoito Käylä            050 368 6932

©Seviset Oy  |  web design Mainostoimisto Davas