Ikääntyneen fysioterapia

Tarjoamme ikääntyneille, veteraaneille ja muistisairaille laadukasta kuntoutusta. Ikääntyneen fysioterapian tavoitteena on asiakkaan liikunta- ja toimintakyvyn sekä hyvän elämänlaadun edistäminen tukemalla itsenäistä toimintaa joko kotona, hoitolaitoksessa tai yrityksemme toimipisteellä.

Hyödyt

Varhain aloitettu fysioterapia etenkin muistisairaiden kohdalla on erityisen tärkeää, sillä muistisairauden edetessä liikunta- ja toimintakyky heikkenevät merkittävästi.  Varhain aloitetulla, säännöllisesti toteutuvalla kuntoutuksella voi vaikuttaa hyvinvointiin ja hidastaa muistisairaan toimintakyvyn heikkenemistä.

Hoitokertojen sisältö

Ensimmäisellä hoitokerralla kartoitetaan asiakkaan toimintakyky haastattelun sekä erilaisten toimintakykymittausten avulla ja luodaan kuntoutussuunnitelma sekä asetetaan yhdessä asiakkaan kanssa yksilölliset ja tarkoituksenmukaiset tavoitteet. Lisäksi arvioimme onko tarvetta apuvälineille tai kodin muutostöille. Ikääntyneen fysioterapia voi sisältää lihasvoima- ja liikkuvuusharjoitteita, tasapaino-  ja kävelyharjoitteita sekä muisti- ja kognitioharjoituksia. Lisäksi kipuja voidaan lievittää erilaisten manuaalisten terapiatekniikoiden avulla. Tarvittaessa ohjaamme apuvälineiden käytössä ja ohjaamme omaisia ja/tai hoivahenkilökuntaa.

©Seviset Oy  |  web design Mainostoimisto Davas