Skip to main content

Ikääntyneen fysioterapia

Tarjoamme ikääntyneille, veteraaneille ja muistisairaille laadukasta kuntoutusta. Ikääntyneen fysioterapian tavoitteena on asiakkaan liikunta- ja toimintakyvyn sekä hyvän elämänlaadun edistäminen tukemalla itsenäistä toimintaa joko kotona, hoitolaitoksessa tai yrityksemme toimipisteellä. Myös omaisten ja asiakkaan arkeen kuuluvien avustajien ohjaaminen sekä apuväline- ja kodinmuutosasioissa auttaminen kuuluu ikääntyneen fysioterapiaan.

Hyödyt

Varhain aloitettu fysioterapia etenkin muistisairaiden kohdalla on erityisen tärkeää, sillä muistisairauden edetessä liikunta- ja toimintakyky heikkenevät merkittävästi.  Varhain aloitetulla, säännöllisesti toteutuvalla kuntoutuksella voi vaikuttaa hyvinvointiin ja hidastaa ikääntyneen toimintakyvyn heikkenemistä.

Hoitokertojen sisältö

Ensimmäisellä hoitokerralla kartoitetaan asiakkaan toimintakyky haastattelun sekä erilaisten toimintakykymittausten avulla. Niiden pohjalta luodaan kuntoutussuunnitelma sekä asetetaan yhdessä asiakkaan kanssa yksilölliset ja tarkoituksenmukaiset tavoitteet. Ikääntyneen fysioterapia voi sisältää lihasvoima- ja liikkuvuusharjoitteita, tasapaino-  ja kävelyharjoitteita sekä muisti- ja kognitioharjoituksia sekä omaharjoitusohjelmia. Lisäksi kipuja voidaan lievittää erilaisten manuaalisten terapiatekniikoiden avulla.

Yhdessä omaisten ja avustajien kanssa on tärkeä myös miettiä miten kuntouttavaa hoitotyötä tehdään, jotta asiakkaan kuntoisuutta voidaan tukea päivittäin. Tähän kuuluu myös avustustilanteiden ohjaaminen.