Skip to main content

Yksiköiden ryhmätoiminta

SEVISET OY -PALVELUTALOJEN PIENRYHMÄT

Tarjoamme Seviset Oy –palvelutalojen omille asukkaille Kiviharjussa, Tervaskoivussa ja Rantalassa viikoittain ryhmämuotoista kuntoutusta. Ryhmätoiminnan tavoitteena on luoda  yhteisöllisyyttä sekä edistää ja ylläpitää asukkaidemme hyvää elämänlaatua tukemalla psyykkistä, fyysistä kuin myös sosiaalista toimintakykyä.

Ryhmäkertojen sisältöä suunnitellaan asukkaiden kanssa yhdessä! Ryhmä kerrat sisältävät monipuolisesti lihaskunto-, liikkuvuus-, tasapaino-, käden hienomotoriikka- sekä muisti- ja aivojumppaa.

Näihin ryhmiin on jokainen palvelutalon asukas tervetullut ilman erillistä ennakkoilmoittautumista!