Skip to main content

Kotihoito

Seviset Oy on tuottanut kotipalvelua vuodesta 2007 ja kotisairaanhoitoa vuodesta 2010 alkaen.

Kotihoidon tavoitteena on tukea ja auttaa asiakkaita heidän jokapäiväisissä tarpeissaan, niin että he kykenisivät mahdollisimman pitkään selviytymään omassa kodissaan.

Kotihoito käsittää erikseen hoiva- ja huolenpitopalvelun ja siivous-, asiointi ym. tukipalvelun. Kotihoidon asiakkaan kanssa tehdään erillinen sopimus ostetuista palveluista.

Kotihoidon vastaavana toimii  Heli Käkelä ja tiiminvetäjänä Tuulia Hyvönen.

Kotisairaanhoito

Kotisairaanhoidon osalta käymme sovitusti asiakkaan kotona mm. haavan hoito, verinäytteiden otto, lääkehoidossa tukeminen, muu sairauden hoitoon liittyvä sairaanhoitajan käynti. Kotisairaanhoitoon liittyen yhteys Heli Käkelään 050 368 6948 tai heli.kakela@seviset.net

Kotihoito

Asiakasmaksut

Asiakas maksaa saamansa palvelun joko kokonaan itse tai kaupungin myöntämällä palvelusetelillä, jossa asiakkaan osuudeksi jää kaupungin määrittelemä omavastuuosuus sekä setelin arvon mahdollisesti ylittävä osuus

Hoivapalvelu

 • arkisin klo 7-18 37,00 €/h
 • arkisin klo 18-22 39,00 €/h
 • lauantaisin klo 7-18 41,00 €/h
 • lauantaisin klo 18-22 67,00 €/h
 • sunnuntaisin, arkipyhät ja aatot klo 7-18 60,00 €/h
 • sunnuntaisin, arkipyhät ja aatot klo 18-22 67,00 €/h
 • Hälytyskäynti 30€

Kotisairaanhoito

 • sairaanhoitokäynti 37,00 €/h – arkisin, yllä vuorolisäkorvaukset
 • näytteet, ompelenpoistot, haavanhoito/arviointi, verenpaineen mittaus, sokeriarvojen mittaus / seuranta, muu voinnin arviointi

Tukipalvelut

Siivouspalvelut

 • Siivous 27,00 €/h
 • matka-aika 27€/h taajaman ulkopuolelle
 • kilometrikorvaus 53 snt/km

Asiointi keskustassa

 • Kauppa, pankki, apteekki ym. asiointi 26,00 €/ h
 • Lyhyin laskutusaika ½ tuntia, toistuvissa käynneissä sopimuksen mukaisesti.
 • Varattu aika – peruutettu 2 päivää ennen sovittua aikaa ei maksua
 • Varattu aika – peruutettu 1 päivä ennen sovittua aikaa 10 euroa
 • Varattu aika – ei peruutettu 30 euroa

Asiakkaan on mahdollista saada kaupungilta kotipalveluseteli, mikäli toimintakyky sitä edellyttää, tällöin asiakas maksaa vain tulosidonnaisen omavastuuosuuden