Palvelutalot

Kiviharjun palvelutalo

Kuusamon keskusta

Asiakkaat ovat pääosin ikääntyneitä yksilöllisesti erilaisia tukipalveluita tarvitsevia henkilöitä. Kiviharjussa on 28 vuokra-asuntoa sekä yksi 7 -paikkainen ja yksi 8 -paikkainen ryhmäkoti.

Palvelukoti Rantala

Torankijärven rannalla

Tarkoitettu aikuisille kehitysvammaisille, jotka eivät suoriudu itsenäisesti päivittäisistä toimistaan. Rantalassa asuu 20 asukasta, joista 12 on autetun  ja 8 tuetun asumisen asiakasta.

Palvelukoti Tervaskoivu

Kuusamon keskusta

Palvelukoti Tervaskoivu tuottaa hoiva- ja huolenpitopalveluja ikääntyville, jotka tarvitsevat ympärivuorokautisesti tukea ja ohjausta selviytyäkseen päivittäisistä toiminnoistaan.

PALVELUT

Kotihoito

Seviset Oy on tuottanut kotipalvelua vuodesta 2007 ja kotisairaanhoitoa vuodesta 2010 alkaen. Kotihoidon tavoitteena on tukea ja auttaa asiakkaita heidän jokapäiväisissä tarpeissaan, niin että he kykenisivät mahdollisimman pitkään selviytymään omassa kodissaan.

Jalkojenhoito- ja fysioterapiapalvelut

Palvelut tapahtuu joko Kiviharjun Palvelutalossa tai asiakkaan kotona kotikäyntinä.
Toimipiste Kiviharjun Palvelutalo, osoite Joukamontie 34 A, Kuusamo

Seviset Oy
Hannele Karvonen
050 368 6947
hannele.karvonen@seviset.net

©Seviset Oy  |  web design Davas