Skip to main content

Purentafysioterapia (TMD)

Purentaelimistön fysioterapialla tarkoitetaan leukanivelten, puremalihasten, hampaiston ja niihin läheisesti liittyvien kudosten toimintahäiriöiden tutkimista ja hoitoa. 

Purentalihasten toimintahäiriöt voidaan luokitella lihasperäisiin, nivelperäisiin sekä niiden yhdistelmiin. Yleisimpiä oireita ovat leukaniveläänet kuten naksuminen ja rahina, leukanivelten tai puremalihasten kipu, suun rajoittunut avautuminen ja alaleuan liikehäiriöt sekä narskuttelu. Muita oireita ovat päänsärky, niska-hartiaseudun kivut, kasvokipu ja korvakipu.

Syitä purentaelimen toimintahäiriöihin?

Purentaelimen toimintahäiriölle altistavia tekijöitä ovat mm. ryhtivirheet, stressi, purentavirheet, hampaiden narskuttelu, reumasairaudet sekä pään ja niskan alueen vammat. Niska-hartiaseudun kivuista kärsivillä on normaalia enemmän purentaelimistön ongelmia ja päinvastoin, jolloin esim. hoitamaton purentaelimen toimintahäiriö saattaa ylläpitää niska-hartiaseudun kiputilaa.

Hoito

Purentaelinfysioterapiassa pyritään kartoittamaan, ei pelkästään oiretta, vaan ennen kaikkea sen syytekijää. Asiakkaalta tutkitaan aina ryhti ja asennonhallinta, leukanivelten toiminta sekä purentalihasten tila. Tutkimusten pohjalta luodaan hoitosuunnitelma, joka voi sisältää leukanivelten ja purentalihasten manuaalista terapiaa sekä harjoitteita jotka rentouttavat purentalihaksia ja leukaniveliä sekä parantavat niiden liikkuvuutta ja lihasvoimaa. Lisäksi harjoitteisiin voi kuulua koko rangan asentoa korjaavia harjoitteita. Harjoitteet valitaan aina yksilöllisesti ja olennaisena osana fysioterapiaan kuuluu omatoiminen harjoittelu.

Fysioterapian tavoitteena kipujen vähentäminen, lihaksiin ja niveliin kohdistuvan kuormituksen pienentäminen ja normaalin toiminnan palauttaminen sekä asiakkaan ohjaus millä tavalla kipuja voi ennaltaehkäistä ja hoitaa omatoimisesti. Purentaelinfysioterapialla on hyvä hoitoennuste  ja yleensä hoitosarjan pituus on 2-5 käyntikertaa.