Skip to main content

Seviset

Hoivapalvelut Kuusamossa

Seviset Oy on kuusamolainen hoivapalveluyritys, joka tuottaa asumis- ja hoivapalveluita, kotisairaanhoitoa, jalkojenhoitoa sekä fysioterapiaa.

Toimintaympäristönä ensisijaisesti Kuusamo. Toiminnan yritys aloitti 1.1.2007. Sitä ennen hoivapalvelutoiminnan tuotti Koillismaan Palveluyhdistys ry.

Tarjoamme asiantuntevaa ja inhimillistä hoivaa n. 100 asiakkaalle; Kiviharjun Palvelutalossa, Palvelukoti Rantalassa, Palvelukoti Tervaskoivussa sekä kaupungilla yksittäisissä kodeissa asuville. Lisäksi tarjoamme tukipalveluina siivous- ja asiointipalvelua.

Laadimme asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa yhteistyö- ja palvelusuunnitelman, jossa kartoitamme asiakkaan tarvitseman tuen ja sovimme yhteisistä toimintatavoista ja tavoitteista.

Ajankohtaista syksy 2023

Olemme lokakuun alussa tehneet muutoksia yrityksessämme. Tervaskoivun pitkäaikainen esihenkilö Tiina Somero on siirtynyt kokonaan hallinnollisiin tehtäviin ja Tervaskoivun uutena esihenkilönä on aloittanut Jenna Ylisirniö. Samaan aikaan kotihoidon tiiminvetäjänä on aloittanut Tuulia Hyvönen. Onnea ja menestystä kaikille uusissa tehtävissänne!

—–

Yrityksemme on hyväksytty Pohjois-pohjanmaan hyvinvointialueen lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajaksi. 

KORTTELIKERHO on aloittanut toiminnan maanantaina 28.8 klo 10-11.30 Kiviharjun palvelutalossa,  kahvittelun kera. Kerho on kaikille avoin. Kokoonnumme syksyllä aina parittoman viikon maanantaina ja keväällä parillisen viikon maanantaina.

Seurat
Seuraa seurakunnan ilmoittelua lehdissä ja heidän omilla kanavillaan.

Yksiköissämme on alkanut vierailemaan jälleen vapaaehtoiset, joiden kanssa asukkaamme voivat ulkoilla, laulaa ja nauttia lukuhetkistä. Myös koululaiset ja päiväkodin lapset ovat ilostuttaneet arkeamme lauluesityksillään. Haluamme kiittää kaikkia yhteistyöstä! 

PALVELUT

Kotihoito

Kotihoidon tavoitteena on tukea ja auttaa asiakkaita heidän jokapäiväisissä tarpeissaan, niin että he kykenisivät mahdollisimman pitkään selviytymään omassa kodissaan.

Jalkojenhoito

Jalkojenhoito käsittää mm. iho- ja kynsimuutostenhoitoa, känsien/kovettumien hoitoa, syylänhoitoa, kynsien leikkausta, sisäänkasvaneen kynnen/paksuuntuneen kynnen hoitoa, jalkojen rasvausta.

Fysioterapia

Fysioterapia käsittää sekä yksilö- että ryhmäterapiaa – yksilöllisten harjoitteiden laatimista ja ohjaamista harjoitteiden toteuttamiseen ja asiakkaan toimintakyvyn ylläpitoon ja edistämiseen.

Toimintaamme ohjaavia arvoja ovat ihmisarvo, turvallisuus ja kehitysmyönteisyys

  • ihmisarvo, jonka käsitämme mm. oikeutena saada samanlaista kohtelua ja ymmärrystä osakseen, rehellisyyttä, asiakkaan aitoa kuuntelemista, toinen toisestamme välittämistä, asiakkaan osallistumista itseään koskeviin päätöksiin.

  • Turvallisuus arvona merkitsee mm. ymmärrettävää ja selkeää puhetapaa, oikeita ja varmoja työtapoja, apuvälineiden käyttöä, työnjaon sopimista asiakkaan/asiakkaan läheisen ja henkilöstön kesken. Asiakkaalle tuttujen asioiden ja tavaroiden lähellä oloa. Henkilöstön tietojen ja taitojen ajan tasalla pitämistä.

  • Kehitysmyönteisyys arvona näkyy työskentelyssämme luovana työotteena, avoimuutena kanssakäymisessä, kunnioitamme toistemme mielipiteitä, toimimme yhteinen tavoite -suuntaisesti asiakkaan ja hänen omaistensa sekä yhteistyökumppaneiden kanssa.