Skip to main content

Steccon Faskiamanipulaatio®

Yleistä menetelmästä

Faskiamanipulaatio –menetelmä on italialaisen Luigi Steccon 40 –vuoden tutkimuksen ja kliinisen työn tulos. Menetelmä on rekisteröity tuotemerkki, jota saa käyttää vain koulutuksen käyneet fysioterapeutit ja lääkärit. Fysioterapeuttimme on käynyt metodin 1-3 tasot 2020-2022 välisenä aikana. 

Faskiamanipulaatio on menetelmä, jota käytetään mm. epäspesifien kipujen tutkimiseen, diagnosointiin ja hoitamiseen ja se auttaa tulkitsemaan faskian osuutta toimintahäiriöissä/kiputiloissa.  Faskiamanipulaatiota voidaan käyttää kaikissa tuki- ja liikuntaelintoimintahäiriöiden kuntoutuksessa, leikkausten/ vammojen jälkitiloissa sekä neurologisessa kuntoutuksessa kaiken ikäisille. Sen avulla voidaan helpottaa kipuja, vapauttaa liikkuvuuksia sekä parantaa lihasten aktivoitumista ja sitä kautta myös parantaa esim.terapeuttisten harjoitteiden/urheilusuoritusten tehoa.

Faskiasta

Faskia, eli peitinkalvo, ympäröi lihaksia, lihasryhmiä, verisuonia ja hermoja. Se sitoo rakenteita yhteen muodostaen kehossa jatkumoita. Faskia on tiheästi hermotettu ollen mukana mm.voimien välittymisessä, proprioseptiikassa ja motorisessa kontrollissa. Muutos faskian mukautumisessa CC:n alueella voi muuttaa lihasten toimintaa/aktivoitumista, nivelen liikettä sekä nivelrakenteisiin kohdistuvaa kuormitusta ja johtaa siten toimintahäiriöihin ja kipuun. Vammat, leikkaukset, arvet, toistuva kuormitus (esim.toistotyö/ skolioosi) voivat aiheuttaa ongelmia faskian mukautumisessa.

Faskiamanipulaatiosta on apua myös mm.:

  • Pitkittyneisiin kiputiloihin, jotka eivät tunnu menevän ohi ”normaalissa” ajassa
  • Eri puolille kehoa ilman syytä esiintyvät/vaihtelevat kiputilat
  • Kiputiloihin, joihin ei löydy lukuisista tutkimuksista/hoidoista huolimatta mitään selittävää tekijää

Faskiamanipulaatio® sisäelinten toiminnallisiin oireisiin – FMID

Menetelmän avulla voidaan vaikuttaa välillisesti sisäelinten toimintaan syvien faskioiden (sidekudoskalvojen) kautta vähentämällä sisäelinten ympärillä olevien sidekudokalvojen jännitystä. Tavoitteena on tasapainottaa kehon faskiajärjestelmän toimintaa, ei hoitaa yksittäistä oiretta  tai elintä. FMID avulla ei voi parantaa sisäelinsairautta.

Sisäelinten oireissa tulee aina käydä ensin lääkärissä poissulkemassa mahdolliset sairaudet. Sisäelinsairaus ei kuitenkaan ole este käsittelylle, vaan sen avulla voidaan lievittää oireita

Mihin FMID voi auttaa mm.:

  • Vatsavaivat: ummetus/hitaasti toimiva suoli, mahan turvotus, mahakivut ilman selittävää syytä
  • Virtsaamiseen liittyvät ongelmat
  • Lantionpohjan ongelmat
  • Päänsärky ja huimaus
  • Kuukautiskiertoon liittyvät kivut
  • Kivulias selluliitti
  • Selluliitin kertyminen pienelle alueelle aiheuttaen kipua (esim. lonkan sivu)

Hoidosta

Hoidon alussa kartoitetaan kokonaisvaltaisesti yksilön taustatiedot. Hoidon suunnittelun kannalta on tärkeää selvittää kaikki aikaisemmat vammat, murtumat, tehdyt leikkaukset ja toimenpiteet sekä sairaushistoria ( ed.mainittujen aika/kesto, luonne, toipuminen), koska niillä saattaa olla suuri merkitys nykyiseen ongelmaan. Omaa sairaus-,oire-, vamma- ja leikkaushistoriaa kannattaa muistella ennen vastaanotolle tuloa.

Alkukartoituksen jälkeen tehdään erilaisia liike- ja lihasvoimatestejä sekä katsotaan ryhti, joiden pohjalta kerätään tietoa kehon toiminnasta. Testausten ja haastattelun pohjalta tehdään palpaatiotestejä valittuihin kehonosiin. Palpaatiotestien tarkoituksena on löytää kohdat, joissa faskian toiminta on muuttunut eli cc:n alue on densifikoitunut. Hoito kohdistetaan vain densifikoituneisiin pisteisiin ja niitä voi olla myös muualla kuin itse ongelma-alueella. Käsittelyn jälkeen voidaan ohjata terapeuttisia harjoitteita, mutta muita manuaalisia menetelmiä ei suositella käytettäväksi samalla hoitokerralla.