Steccon Faskimanipulaatio

Yleistä menetelmästä

Faskiamanipulaatio –menetelmä on italialaisen Luigi Steccon 40 –vuoden tutkimuksen ja kliinisen työn tulos. Menetelmä on rekisteröity tuotemerkki, jota saa käyttää vain koulutuksen käyneet fysioterapeutit ja lääkärit. Fysioterapeuttimme on käynyt vuonna 2020 FM Level 1 koulutuksen. 

Faskiamanipulaatio on menetelmä, jota käytetään mm. epäspesifien kipujen tutkimiseen, diagnosointiin ja hoitamiseen ja se auttaa tulkitsemaan faskian osuutta toimintahäiriöissä/kiputiloissa.  Faskiamanipulaatiota voidaan käyttää kaikissa tuki- ja liikuntaelintoimintahäiriöiden kuntoutuksessa, leikkausten/ vammojen jälkitiloissa sekä neurologisessa kuntoutuksessa kaiken ikäisille. Sen avulla voidaan helpottaa kipuja, vapauttaa liikkuvuuksia sekä parantaa lihasten aktivoitumista ja sitä kautta myös parantaa esim.terapeuttisten harjoitteiden/urheilusuoritusten tehoa.

Faskiasta

Faskia, eli peitinkalvo, ympäröi lihaksia, lihasryhmiä, verisuonia ja hermoja. Se sitoo rakenteita yhteen muodostaen kehossa jatkumoita. Faskia on tiheästi hermotettu ollen mukana mm.voimien välittymisessä, proprioseptiikassa ja motorisessa kontrollissa. Muutos faskian mukautumisessa CC:n alueella voi muuttaa lihasten toimintaa/aktivoitumista, nivelen liikettä sekä nivelrakenteisiin kohdistuvaa kuormitusta ja johtaa siten toimintahäiriöihin ja kipuun. Vammat, leikkaukset, arvet, toistuva kuormitus (esim.toistotyö/ skolioosi) voivat aiheuttaa ongelmia faskian mukautumisessa.

Hoidosta

Hoidon alussa kartoitetaan kokonaisvaltaisesti yksilön taustatiedot. Hoidon suunnittelun kannalta on tärkeää selvittää kaikki aikaisemmat vammat, murtumat, tehdyt leikkaukset ja toimenpiteet sekä sairaushistoria ( ed.mainittujen aika/kesto, luonne, toipuminen), koska niillä saattaa olla suuri merkitys nykyiseen ongelmaan. 

Alkukartoituksen jälkeen tehdään erilaisia liike- ja lihasvoimatestejä sekä katsotaan ryhti, joiden pohjalta kerätään tietoa kehon toiminnasta. Testausten ja haastattelun pohjalta tehdään palpaatiotestejä valittuihin kehonosiin. Palpaatiotestien tarkoituksena on löytää kohdat, joissa faskian toiminta on muuttunut eli cc:n alue on densifikoitunut. Hoito kohdistetaan vain densifikoituneisiin pisteisiin ja niitä voi olla myös muualla kuin itse ongelma-alueella. Käsittelyn jälkeen voidaan ohjata terapeuttisia harjoitteita, mutta muita manuaalisia menetelmiä ei suositella käytettäväksi samalla hoitokerralla. 

©Seviset Oy  |  web design Mainostoimisto Davas